Logowanie do części strony dostępnej tylko dla mieszkańców Spółdzielni

Całe zasoby Spółdzielni

BIELTRONIK ­Krzysztof ­Mąkinia 

 całodobowy 

 600 612 828

 

Osiedle Komorowice 

Spółdzielnia "Podgórska"

Dział GZM 

 

33/ 496 02 96

 

po g.1500 

508 323 936

 

Ul. Solna 14, Siemiradzkiego 6 i 10 

Spółdzielnia "Podgórska" 

Dział GZM 

 

33/ 496 02 96

 

po g.1500 

508 323 936

 

Osiedle Kępa Hałcnowska 

Spółdzielnia "Podgórska" 

Dział GZM 

 

33/ 496 02 96

 

po g.1500 

508 323 936