Logowanie do części strony dostępnej tylko dla mieszkańców Spółdzielni

Informujemy, że postępowanie przetargowe "przebudowa placu zabaw,zlokalizowanego w Bielsku-Białej przy ul.Stażystów", realizowane zgodnie z Regulaminem zasad wyboru wykonawców robót remontowych i termomodernizacyjnych w drodze przetargu zostało unieważnione.

Przyczyna unieważnienia przetargu

Przyczyna unieważnienia przetargu

Informujemy, że w dniu 22.04.2015 r. komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "remont chodników i placów w zasobach S.M. PODGÓRSKA". Wybrano ofertę Firmy Usługi Brukarskie Radosław Mikuszewski  z siedzibą przy ul.Wypoczynkowej 28 34-300 Żywiec.

Wynik przetargu

Informujemy, że w dniu 22.04.2015 r. komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "wymianę pionów i poziomów instalacji wodnej w zasobach S.M. PODGÓRSKA". Wybrano ofertę Firmy Produkcyjno-Usługowo-Handlowej GRAHEN Henryk Suder z siedzibą przy ul.Norwida 60B 44-217 Rybnik.

Wynik przetargu

Informujemy, że w dniu 10.04.2015 r. komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "remont instalacji elektrycznej w zasobach S.M. PODGÓRSKA". Wybrano ofertę Firmy Usługi Instalacyjne i Remontowe Jarosław Gajda z siedzibą przy ul.Łucznicza 10 43-200 Pszczyna.

Wynik przetargu