Logowanie do części strony dostępnej tylko dla mieszkańców Spółdzielni

Informujemy, że Zarząd Spółdzielni w postępowaniu konkursowym o udzielenie zamówienia na „Wykonanie izolacji pionowej fundamentów” w budynku przy ul. Orchidei 21 w Bielsku-Białej, dokonał oceny 4 ofert. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: BudMarWar sp. z o.o. z siedzibą 43-246 Strumień, ul. Cieszyńska 26.

Planowany termin zakończenia robót wyznaczono na 15 września 2014 r.

Informujemy, że w dniu 09 czerwca 2014 r. komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "wymianę pionów i poziomów instalacji wodnej w zasobach S.M. PODGÓRSKA". Wybrano ofertę Firmy Produkcyjno-Usługowo-Handlowej "GRAHEN" Henryk Suder z siedzibą w Rybniku przy ul.Norwida 60B .

 Wynik przetargu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że w dniu 04 czerwca 2014 r. komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "modernizację instalacji elektrycznej w zasobach S.M. PODGÓRSKA". Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych "ELDA" Danielczyk Elżbieta z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Żywiecka 13  

 Wynik przetargu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że w dniu 30 maja 2014 r. komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "wymianę okien na klatkach schodowych i w piwnicach w zasobach S.M. PODGÓRSKA". Wybrano ofertę Firmy Remontowo-Budowlano-Handlowej Usługi Transportowe Tomasz Trela z siedziba w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Michałowicza 9/59.

Wynik przetargu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------